Muziekminnende inwoners uit West Zeeuws-Vlaanderen richtten in 1989 het 'Samenwerkingsverband Zomeravondconcerten aan Zee in West Zeeuws-Vlaanderen' op. De doelstelling is "het bevorderen van culturele evenementen ten behoeve van de bevolking van West Zeeuws-Vlaanderen en de daar verblijvende toeristen". Als locatie zijn de eeuwenoude kerkjes van Cadzand, Retranchement, Nieuwvliet, Groede, Waterlandkerkje en Aardenburg gekozen.
Het aanbod van concerten is klassieke muziek door jonge professionele Nederlandse en Belgische musici met een conservatoriumopleiding, veelal laureaten en winnaars van Koningin Elisabeth wedstrijden.
De activiteiten vinden plaats in juli en augustus in een ongedwongen sfeer.
In verband met het groeiend succes en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties werden in 1999 de statuten aangepast. De naam van de stichting is meer in overeenstemming gebracht met de doelstelling:

Stichting ZOMERAVONDCONCERTEN AAN ZEE

Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoeringen in één van de genoemde plaatsen. Hij/zij wordt bijgestaan door een werkgroep. De gehele organisatie bestaat uit vrijwilligers. De concerten worden deels bekostigd met subsidies van de provincie Zeeland, de gemeente Sluis en stichting Robus. Met een vriendelijke toegangsprijs is elk seizoen kostendekkend.

Het bestuur bestaat uit Jacqueline Voets (Voorzitter + Cadzand), Ria Francke (Penningmeester + Cadzand), Jilly van den Ameele (Secretaris), Rineke Quaak (Groede), Eric van Rootselaar (Retranchement), Bernadette Vandenhove/ Ankie Feldbrugge (Waterlandkerkje), Henriëtte van Overbeek(Aardenburg) en Jozina Samson (Nieuwvliet).


Als adviseur is Filips Pieters toegevoegd aan het bestuur. Hij heeft de taak musici te benaderen en te contracteren. Het is de belangrijkste taak in de organisatie, want het succes van het geheel is afhankelijk van zijn voorstellen.
De enige echte Zomeravondconcerten aan Zee zijn al 29 jaar druk bezocht!
-Het jaarverslag 2018 vindt u onder 'BESTUUR'-

Voor algemene zaken kunt u contact opnemen met E-mail:


Belangstellende musici kunnen contact opnemen met adviseur Filips Pieters. E-mail:


Bert Voets webmaster