JAARVERSLAG  OVER  2019


Het doel van de Stichting Zomeravondconcerten aan Zee is het bevorderen van culturele activiteiten door middel van het organiseren van concerten voor de inwoners van West Zeeuws – Vlaanderen en de aangrenzende regio’s, zowel in Zeeland als in Belgisch Vlaanderen. Het is bovendien een zeer aantrekkelijke activiteit  voor de vele toeristen die gedurende de concertperiode in het landje van Cadzand verblijven. Voorts worden de monumentale kerkjes uit de streek, met hun bijzondere architectuur en sfeervolle interieurs,  onder de aandacht gebracht omdat in die kerkjes de reeks van acht concerten uitgevoerd wordt.  Op deze manier bereiken we met de concerten meerdere culturele doelen.

De concerten werden georganiseerd in de Doopsgezinde kerk te Aardenburg, in de Grote kerk te Groede en in de Hervormde (PKN) kerken te Cadzand, Waterlandkerkje,  Nieuwvliet en Retranchement.

De provinciale subsidie werd ook dit jaar via de gemeente Sluis uitbetaald.

Het bestuur van de stichting was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

– Mevrouw J.A.E.G. Voets-Hendrix namens Cadzand, voorzitter

– De heer J.P. van den Ameele uit Terneuzen, secretaris

– Mevrouw M.J. Francke-Pladdet namens Cadzand, penningmeester

– Mevrouw H.J.P. van Overbeek namens Aardenburg

– Mevrouw K P. Quaak-Tramper namens Groede

– De heer E.R. van Rootselaar namens Retranchement

– Mevrouw J.C.J. Samson-v.d. Heiden namens Nieuwvliet

– Mevrouw B.D.A. Vandenhove namens Waterlandkerkje

– De heer F. Pieters, adviseur

In het verslagjaar kwam het bestuur 3 keer voltallig bijeen, terwijl onze adviseur de eerste contacten legde met de optredende musici.

Iedere kern waar een concert uitgevoerd werd, heeft een groep eigen vrijwilligers die

mede voor de organisatie in hun kern zorg droeg.

In 2019 werden de concerten voor het 30e seizoen door de huidige stichting georganiseerd. 

Voor alle uitgevoerde concerten in dit verslagjaar werden professionele musici gecontracteerd.  Dit alles in nauw overleg met onze adviseur de heer F. Pieters.

We kunnen terugblikken op zeer gevarieerde en kwaliteitsvolle programma’s.  De regionale pers besteedde als vanouds volop aandacht aan de reeks concerten.

De toegangsprijs voor de concerten bedroeg € 10,00 voor volwassenen, inclusief een kopje koffie of glaasje fris in de pauze. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding, plaatselijke vrijwilligers en de vertegenwoordigers van de subsidieverstrekkers hadden gratis toegang. Het financiële overzicht over 2019 treft u onder dit verslag aan.

Op de onderstaande data en in onderstaande plaatsen en kerken werden de concerten uitgevoerd:

10 juli Nieuwvliet , PKN kerk

17 juli   Cadzand, PKN kerk                                                 

24 juli   Aardenburg, Doopsgezinde kerk

31 juli   Groede, Grote kerk  

07 aug.  Waterlandkerkje, PKN kerk

14 aug.  Groede, Grote kerk 

21 aug.  Cadzand, PKN kerk

28 aug.  Retranchement, d’Ouwe kerke

Het totale bezoekersaantal bedroeg 1026 personen waaronder 17 kinderen en 98 genodigden.  Dat is een gemiddelde van 128 personen per concert.

Respectievelijk traden de volgende ensembles op die een gevarieerd repertoire vertolkten.

10 juli Trio Nebula, slagwerk, blokfluit, saxofoon

17 juli Tengo el tango, Bandoneon, viool, zang en piano

24 juli Duo Bilitis, harp, mezzosopraan en harp

31 juli Mahler pianoduo, piano vierhandig

07 aug. SarahVan Mol en Bart Rodyns, sopraan en Klavecimbel

14 aug. Geoffrey Chapelle, piano

21 aug. Robert Quintet, stijkkwintet

28 aug. Transports Publics

De ruime belangstelling voor onze kamerconcerten getuigt van kwalitatief goede concerten, een goed georganiseerd publiciteitsplan, gedrevenheid van de vrijwilligers en een constante positieve sfeer tijdens het uitvoeren van de concerten in een mooie ambiance.

De Zomeravondconcerten aan Zee zijn laagdrempelig en in de loop der jaren een begrip geworden in onze landstreek. Er heeft zich een vaste kern van bezoekers gevormd uit de streek, terwijl ieder seizoen opnieuw veel toeristen hun weg naar de concerten weten te vinden. Dit laatste blijkt uit de aantallen bezoekers tijdens het hoogseizoen.

Onze stichting leverde door het organiseren van de concerten een wezenlijke bijdrage aan de toeristische infrastructuur van onze regio West Zeeuws-Vlaanderen.

De concerten hebben ondertussen een behoorlijke internationale uitstraling gekregen, zowel door de optredende musici met diverse nationaliteiten als door de Belgische en Duitse bezoekers.

De publiciteit voor de concerten geschiedde op verschillende manieren. Door middel van het verspreiden van affiches en flyers o.m. op campings, artikelen in de regionale dagbladen BN/DeStem en de PZC, het ZVA, kerkbladen, omroep Zeeland, CTV en diverse bladen, bestemd voor de toeristen zoals de Badkoerier.
Voorts via onze eigen website www.zomeravondconcertenaanzee.nl  

Overzicht website Zomeravondconcerten aan Zee 2019

 SEIZOEN 2019

“Visits” geeft het aantal bezoekers weer die de ZAC-site heeft gehad. Telkens wanneer een verzoek wordt verzonden naar de webruimte, berekent het statistiekenprogramma de tijd die verstreken is sinds het vorige verzoek van het IP-adres van de bezoeker. Als dit langer geleden is dan 30 minuten, wordt het verzoek geregistreerd als een nieuwe “visit”.

In het seizoen 10  juli t/m 08 augustus 2019 van de Zomeravondconcerten aan zee is de website van de stichting 4067keer bezocht (“visits”), waarvan 17% via mobiel.

Aan de voorafgaande dagen per concert bezochten  gemiddeld 67 bezoekers per dag de website.
De piek op 31 juli betreft het concert van  het Mahler pianoduo in Groede

De overige concerten genoten gemiddelde belangstelling.

Eventuele vragen naar aanleiding van het jaarverslag zullen we graag proberen te beantwoorden.

J.A.E.G. Voets-Hendrix,  voorzitter
H.J.P. van Overbeek,  waarnemend secretaris
M.J. Francke-Pladdet,  penningmeester